ارتباط با ما

محمدعلی حیدرنیا ( مدیر خدمات تخصصی زیست فناوری)
تماس :( 394)44787302 ،44787477
دورنگار: 44787395
Email: service@nigeb.ac.ir

 (مسئول پذیرش مدیریت خدمات تخصصی زیست فناوری)
تماس :( 394)44787302 ،44787477
دورنگار: 44787395
Email: service@nigeb.ac.ir

 

آزمايشگاه خدمات مرکزي ژنوم
دکتر شبنم هسراک (مسئول فني آزمايشگاه)
تماس مستقيم: (390) 44787302، 44787319
Email:sh.hasrak@gmail.com

 آزمايشگاه آناليز کمي
دكتر ستار طهماسبي انفرادي  (مسئول  فني آزمايشگاه)
تماس مستقيم: 44787477  
دورنگار: 44787395
Email: thamasebi@gmail.com
 
 آزمايشگاه پروتئوميیکس و ترانسکريپتوميکس
دکتر ستار طهماسبی انفرادی(مسئول فنی آزمایشگاه)
تماس مستقيم: 44787477
دورنگار: 44787395
 
 آزمايشگاه زيست سازگاري
 دکتر مرتضي دليري (مسئول  فني آزمايشگاه)
تماس مستقيم:44787385 ، 09122609195
 Email:daliri@nigeb.ac.ir

 آزمايشگاه GMO
دکتر امير موسوي (مسئول  فني آزمايشگاه)
تماس مستقيم: 44787336 ،09121775185
Email:m-amir@nigeb.ac.ir

 

 مسئول کيفيت مديريت خدمات تخصصي زيست فناوري   
(سرپرست خدمات تخصصي زيست فناوري )
تماس :( 394)44787302  
دورنگار: 44787395
Email: adibi2002@gmail.com