عنوان تست

آزمونهای ژنوم

تشخیص تراریختگی(GMO)

 

آزمونهای ژنتیک مولکولی

خدمات آنالیز داده های Real-time PCR

آزمونهای فیزیولوژیک

  • آزمونهای اندازه گیری فعالیت آنزیمی

خدمات بیوانفورماتیک

خدمات توالی یابی

خدمات سروری

خدمات آنالیز آماری

خدمات آموزشی

دریافت مشاوره

خدمات ثبت داده در پایگاه های اختصاصی

ثبت ژن در پایگاه داده NCBI

خدمات اختصاصی شرکت ها

خدمات تخصصی پروتئومیکس

آزمونهای زیست سازگاری

دستورالعمل استفاده از خدمات تخصصی زیست فناوری

دستور العمل استفاده از خدمات تخصصی زیست فناوری

1- انتخاب فرم (فایل ورد) خدمات تخصصی مربوطه از صفحه اصلی
2- دانلود فرم مذکور و تکمیل آن.
3- ارسال فرم تکمیل شده را به آدرس ایمیل:
     service@nigeb.ac.ir                  

4- دریافت فرم مربوطه توسط پذیرش
5- ارسال آن برای مسئول فنی به منظور بررسی امکانپذیری انجام
6- تائید فرم درخواست توسط مسئول فنی.
7- پاسخ ایمیل به مشتری؛ شامل: اعلام هزینه انجام آزمون و مدت زمانی که مشتری بایستی نمونه را به پذیرش تحویل نمایند.
8- ایمیل رونوشت فیش پرداختی و ارسال نمونه بصورت پستی توسط مشتری و یا مراجعه حضوری بمنظور تحویل رونوشت فیش پرداختی و نمونه به پذیرش.
 9- تهیه گزارش آزمون و ایمیل آن به مشتری در بازه زمانی تعیین شده.
در صورت تمايل فرم نظر سنجي ( از قسمت "فرم ها ") را تكميل و به آدرس ايميل مذكور ارسال فرماييد.
 
درصورت هرگونه سوال لطفا با تلفن های (مستقیم:  44787477 یا 44787302 الی 310 داخلی 394) تماس حاصل فرمائید.
با تشکر

 

شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی

 

https://labsnet.ir/page/3732

"تمامی آزمایشگاه های پژوهشی در دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و شرکت های خصوصی در سراسر کشور می توانند عضو شبکه ازمایشگاهی فناوری های راهبردی شوند.

موشن گرافی

محصولات قابل فروش مدیریت تجاری سازی و ارتباط با صنعت

محصولات قابل فروش مدیریت تجاری سازی و ارتباط با صنعت

فرآورده های غیر دارویی(رزین نیکل)

فرم انجام آزمون ردیابی کیفی محصولات تراریخته

آزمون ردیابی کیفی محصولات تراریخته

فرم انجام آزمون ردیابی کیفی محصولات تراریخته